Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2018.06.14.)

 

Kiadva: 2018.06.14. 12:00-kor.

Érvényes: 2018.06.21-ig.

Várható frissítés: 2018.06.21. 12:00-kor.

 

 


 

Több fajtában fürtzáródás körüli helyzet alakult ki a mostani időszakra, amely koraiságát tekintve rekordnak számít. A bogyók már összeérnek, és érdemes az utolsó folpet hatóanyagot bejuttatni a kocsányközeli részekhez, mert később már nem lesz rá lehetőség. A fajták jelentős részénél egyenetlen a bogyóállomány a szemek méretét tekintve, de a mennyiségre nem lehet panasz.

 

 

 

Az elmúlt héten jelentős mennyiségű csapadék hullott a Borvidéken. Ez miatt rendkívül párás a levegő. Az esti, 9-10 óra körüli időszakban, a meteorológiai állomások által mért adatok szerint, 80-90%-fölé emelkedik a páratartalom. Ez a folyamat az éjszakai órákban tovább folytatódik, és éjfélre eléri a páratartalom a 92%-ot. Délelőtt 9 - fél 10-körül esik vissza 70% alá a páratartalom. Napi átlagban 10-12 órán át 70% feletti a levegő páratartalma. Ez az alapja és magyarázata a lisztharmat erős fellépésének.

 


Egyes fajtákban, Kék Oportó, Kékfrankos, jelentős lisztharmat-fertőzések alakultak ki. A leveleken és a bogyókon is erős fertőzések tapasztalhatók. Az érzékeny fajtákban a folyamatos védekezések ellenére is erősödik a lisztharmat. Az erősebben fertőzött helyeken azonnal védekezni kell. Elsősorban a kontakt készítmények áztatás-szerű használata állíthatja meg a fertőzés továbbterjedését. A kontakt szerekhez társított felszívódó szereknek a további fertőzések kialakulásának megelőzésében van jelentősebb szerepük.

Érdekes megfigyelés, hogy az ültetvények nagyobb részében nem találkozni a lisztharmattal. A megmaradó 20%-ot kitevő ültetvényben azonban erős fertőzések vannak. Heterogén képet mutat a fertőzöttség területei eloszlása. Félő, hogy ezekről az erősen fertőzött  helyekről majd most fog átterjedni az egészséges ültetvényekre a betegség.

 

A peronoszpóra első tünetei megjelentek a Borvidék ültetvényeiben. Most még a leveleken jelentek meg a tünetek, de a későbbiekben - csapadékos időjárás esetén - a konidiumok lemosódnak a fürtökre és a továbbiakban a bogyók károsodása is elkezdődhet. A további időjárásnak döntő szerepe lesz a betegség alakulásában.

 

 

Lisztharmat ellen, az olyan ültetvényben, ahol évek óta ugyanazzal a készítménnyel permetezünk, és - ennek ellenére - a lisztharmat előretörését figyeljük meg, haladéktalanul váltsunk készítményt, mert lehet, hogy kezdődő vagy kialakult rezisztencia az oka a részbeni/teljes hatástalanságnak.
Peronoszpóra ellen a permetezések "alapszereként" mindenképpen szerepeljen a folpet hatóanyag vagy folpet tartalmú szerkombináció.

A betegségek számára jelenleg nagyon kedvező időjárás miatt, folyamatosan - 7-10 naponta - folytatni kell a blokkszerű kezeléseket. A készítmények közül a legerősebb hatásúakat válasszuk: ez lehet valamelyik strobilurin, ezen kívül felszívódó szerek kombinációjával is permetezhetünk. A lényeg, hogy erős védelemmel lássuk el a szőlőt, hogy a gombabetegségek támadása visszatartható legyen.

 

 

A fürtök körüli zöldmunkák idejében való elvégzésének különösen nagy jelentősége van az idei évben. A meleg miatt erős a növekedés, így gyakori zöldmunkát igényel a szőlő. A jól zöldmunkázott ültetvényekben számíthatunk csak egészséges fürtökre.

 

 

 

A jól zöldmunkázott tőkék (baloldalon) és a nem idejében zöldmunkázott tőkék (jobboldalon) között jelentős különbség lesz a betegségek előfordulása tekintetében.

 

A tarka szőlőmoly II. nemzedékének rajzása megkezdődött. Szex-feromon csapdáink átlagosan 3 db-ot fogtak a héten. Ezzel párhuzamosan még az I. nemzedékű lárvák károsítása folyamatos. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. Az első nemzedékhez tartózó "öreg" lárvák, amelyek most a fő tömeget adják,  L4-es stádiumban vannak a mostani időszakban.

 

 

Permetezés hiányában a fürtöket a lárvák jelentősen károsíthatják. A mostani időszakban a kontakt szerek és a kitinszintézis-gátló készítmények használata is indokolt és megfelelő, bármelyik szertípust választhatjuk az eredményes védekezés érdekében.

 

 

 

Mind a gombaölő mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban hektáronként 400-450 liter víz körüli mennyiséggel lehet jó fedettséget elérni.

 

 

A szőlőtőkén a főhajtás és az azokon lévő levelek adják a termés fejlődéséhez az energiát. A levél tövénél, a hónaljhajtások tömeges megjelenése miatt most van az ideje a hónaljazásnak/kacsozásnak. A kacsokat még idejekorán kell le/ki-tördelni. Ugyanis azok az ágak termést nem hoznak, de a tőkétől az erőt és a terméstől a vizet elveszik. Elég, ha akkor távolítjuk el őket, míg azok kb. 30 cm-esek lesznek.

 

 

A gubacsatkák és a levélatkák ellen védekezzünk atkaölő szerrel, ahol szükséges.

 

 

 

 

A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk kellő figyelmet. A gyomnövények levelein keresztül felszívódó hatóanyagú készítményekkel eredményesen tarthatjuk gyommentesen a szőlőt. A gyomnövények 15-25 cm-es fejlettségénél juttassuk ki az említett készítményeket. Évelő gyomnövények ellen a magasabb dózist javasolt kipermetezni, a gyomok intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások hossza eléri a 20-25 cm-t.

 

 

Apró szulák ellen közvetlen a szulák virágzását megelőző időszakban használhatjuk eredményesen a gyomirtószereket. A kijuttatáskor ügyeljünk arra, hogy a permetlé nem érheti a kultúrnövény zöld részeit, ezért elengedhetetlen a törzs és kordonkar tisztítás. A pótlásokat törzstakaróval védhetjük a gyomirtószertől.

 

 

A törzstisztításra fokozottan figyeljünk a glifozát tartalmú készítmények használatánál. A törzsön hagyott hajtásokon keresztül felszívódhatnak az ilyen hatóanyagú készítmények és a későbbiekben kárt okozhatnak a szőlőtőkéknek.

 

 

Több helyen, főleg a fehér fajtákon megjelentek a klorózis tünetei. A vashiányt a talaj levegőtlensége, a túlzottan meszes talaj, a gyors növekedés is elősegítheti. Lombtrágyák (Fitohorm 55 Fe, CsöppMix KáliVas) használatával vagy a talaj levegőtlenségének, tömörödöttségének megszüntetésével tudjuk javítani a rossz vasellátást.

 

 

 

 

Felhívás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

 

MOST KELL ELKEZDENI A VÉDEKEZÉST A SZŐLŐ SÚLYOS BETEGSÉGÉT OKOZÓ FITOPLAZMÁT TERJESZTŐ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA LÁRVÁI ELLEN! A korábbi évektől eltérően idén előbb megkezdődött az amerikai szőlőkabóca lárvakelése. A felderítések alapján több helyen megjelent a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó Candidatus Phytoplasma vitis (más néven Grapevine flavescence dorée, FD) fitoplazma vektora az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) L4-es fokozatú lárvája.

 

 

 

 L4-es lárva

 

A rendkívül veszélyes FD terjedése megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni eredményes védekezéssel. Erre legalkalmasabb időszak, amikor a lárvák elérték a harmadik, negyedik fejlődési fokozatot (L3-L4). Az online elérhető károsító monitoring rendszerben térképi felületen nyomon követhető az egyes lárva fokozatok észlelésének helyei , amely alapján a védekezések ütemezhetőek. A rendszer megtalálható:

 

https://karositomonitoring.nebih.gov.hu/Terkepek/AmerikaiSzolokabocaMap.aspx

 

Azokban a termő ültetvényekben, amelyekben az előző tenyészidőben kimutatták az amerikai szőlőkabóca jelenlétét, kifejezetten ajánlott a lárvák ellen védekezni a nagyobb fertőzésveszély miatt. A szaporítóanyag előállító területeken (törzsültetvények és faiskolák) a vektor elleni védekezés kötelező, függetlenül attól, hogy előfordul-e a kabóca a területen vagy sem.

 

A védekezésre több – a szőlőmolyok ellen is engedélyezett – rovarölő szer alkalmazható (pl. lambda-cihalotrin, deltametrin, alfa-cipermetrin, béta-ciflutrin, tiametoxam stb. hatóanyagú permetező szerek). Felhívjuk a termesztők figyelmét arra, hogy a klórpirifosz hatóanyagú rovarölő szerek már nem használhatók.

 

 

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról:

 

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat. Az amerikai szőlőkabóca tojás alakban, a tőke kétéves részén, a foszló kéreg alatt telel át. A lárvák kelése időjárástól függően elhúzódó, május közepétől egészen július első dekádjáig tarthat. Öt lárvastádium után az imágók az időjárás függvényében július elejétől–közepétől jelennek meg és egészen szeptember végéig, október elejéig, illetve a fagyokig megfigyelhetőek. A rajzáscsúcs időjárástól függően július vége–augusztus közepe közötti időszakra esik. Jelentős gazdasági kárt közvetett módon a karantén fitoplazma terjesztésével okoz. Fertőzött növényállományban a fiatal, L1-L2-es lárvák táplálkozásuk során már képesek felvenni a fitoplazmát. Az egyedek fertőzőképessége kb. 4-5 hét múlva alakul ki, bármilyen fejlődési stádiumban vannak is, és egész életük során fertőzőképesek maradnak.

 

A kórokozóval, az amerikai szőlőkabócával valamint a védekezéssel kapcsolatos információk elérhetők a NÉBIH alábbi honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/a-szolo-legpusztitobb-fitoplazmas-betegsege-az-aranyszinu-sargasag-grapevine-flavescence-doree-fd-

 

 

 

 A meteorológiai állomások által mért adatok  

 

 06.08 - 14.

 Heti átlaghőmérséklet (oC)

 Csapadékösszeg (mm)

 Szekszárd

21,8

37

 Iván-völgy

21,5

43

 Bati-kereszt      

21,6

38

 Kajmád   

21,5

28

 Görögszó  

21,8

35

 Bátaszék  

22,1

42

 Paks  

21,4

32

 Bonyhád     

21,3

38

 

Pénteken is döntően erősen felhős időben lesz részünk, csak átmeneti napos időszakokban bízhatunk. Kisebb eső, záporeső is előfordulhat. Még többfelé fúj élénk északias szél. Kissé emelkedik a hőmérséklet. Éjszaka kevesebb helyen várható eső, legyengül a szél. Helyenként ködfoltok képződnek. Szombaton eleinte napos, átmenetileg nyugodtabb időre készülhetünk, majd délután növekednek a gomolyfelhők, és számítani kell záporok, zivatarok kialakulására. A szél már csak zivatarok környezetében erősödik meg. Vasárnap kevesebb helyen alakulhat ki záporeső, zivatar, változóan felhős-napos, ismét meleg, nyári időre készülhetünk. Hétfőn és kedden előreláthatólag napos, száraz idő ígérkezik, alkalmanként esővel, záporesővel, zivatarral. Növényvédelmi munkákat a héten csak körültekintéssel lehet biztonságosan végezni. A következő 7 napban Borvidékünkön 10 mm csapadék várható (Forrás: http://www.eumet.hu/).

 

A

ajánlata erre a hétre atkák ellen: Thiovit Jet, Vertimec Pro

molyok ellen: Karate Zeon 5 CS

kabócák ellen: Actara SC (csak a szőlő elvirágzása után használható, virágzó gyomok nem lehetnek a kezelt területen), Karate Zeon 5 CS

lisztharmat ellen: Dynali, Topas 100 EC, Thiovit Jet

peronoszpóra ellen: Bravo 500, Ridomil Gold MZ 68 WG, Ridomil Gold Plus 42.5 WP, Pergado F, Neoram 37,5 WG

lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész ellen: Quadris Max

gyomok ellen: Medallon Prémium

 

A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.