Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2018.06.28.)

Kiadva: 2018.06.28. 12:00-kor.

Érvényes: 2018.07.05-ig.

Várható frissítés: 2018.07.05. 12:00-kor. 

 

 

  

 

Az elmúlt heti változékony időjárásban a betegségek a vártnál jobban előretörtek. A peronoszpóra második fertőzési hullámának tünetei láthatóvá váltak, és a nem, vagy hiányosan védett szőlőkben jelentős károkat okozott a betegség. Az érzékenyebb fajtákon fürtkárok is keletkeztek. A hosszú - 14-18 nap - lappangási idő után a fürtön megjelenő tünetek már 2 héttel ezelőtti időszakban történt fertőzések most látható "eredményei". Ezért, az elmúlt 10 napban végrehajtott védekezések nem voltak hatással erre a fertőzési ciklusra. Így előfordulhatott, hogy az elmúlt 2 védekezés, erős, felszívódó készítménnyel történt, de ennek ellenére fürtkár alakult ki.
 

 

 

A lombon is hasonló, erősödő fertőzések tapasztalhatók. A betegség harmadik, várhatóan még erősebb fertőzési hulláma most van folyamatban. A felszívódó szerek használata, kombinálva azokat kontakt készítményekkel, elengedhetetlen. Az intenzív hónaljhajtásképződés és vitorlanövekedés miatt rengeteg új levél/lombfelület van, amely fokozottan kitett a peronoszpóra támadásának. Elsősorban ezek a részek és a fürtök vannak a legnagyobb veszélyben most.

 

 

Összességében mindhárom gombabetegség várhatóan erősödni fog. Elsősorban a peronoszpóra jelenti a legnagyobb veszélyt, de a felmelegedő időben a lisztharmat is szép lassan "újraindul". A lisztharmat komolyabb felszaporodására július elején kell számítani. A lombozat van mostantól fokozott veszélyben. A peronoszpórával való küzdelem során fordítsunk figyelmet a lisztharmat elleni védekezésre is. A szórványos csapadék miatt a szürkepenész is lassan, de biztosan betelepedett a fürtökbe.

 

 

Peronoszpóra ellen a permetezések "alapszereként" mindenképpen szerepeljen a folpet hatóanyag vagy folpet tartalmú szerkombináció. Ez a botritisz ellen is védelmet nyújt. A betegségek számára jelenleg nagyon kedvező időjárás miatt, folyamatosan - 7-10 naponta - folytatni kell a blokkszerű kezeléseket. A készítmények közül a legerősebb hatásúakat válasszuk: ezek elsősorban a felszívódó szerek. Kombinációban használjuk őket.

 


 

Néhány fajta már elérte azt a fejlettséget, amikor kontakt készítmények (réz + kén) használata már elegendő lehet szezon végéig. Ezek elsősorban a csemegeszőlők és olyan korai fajták, ahol a fürtzáródás nagyon előre tart. Helyenként már zsendülő bogyókat is lehet látni az ilyen ültetvényekben. Azonban ezek a területek csak kb. 10-15 %-át jelentik a Borvidéknek, így a többség esetében még a klasszikus, eddig folytatott növényvédelem szükséges a továbbiakban is.

 


 

Egyes fajtákban, Kadarka, Kék Oportó, Kékfrankos, és a kevésbé jól védett ültetvényekben igen erős lisztharmat-fertőzések alakultak ki. A leveleken és a bogyókon is erős fertőzések tapasztalhatók. Az érzékeny fajtákban a folyamatos védekezések ellenére is erősödik a lisztharmat.

 

 

Az erősebben fertőzött helyeken azonnal védekezni kell. Elsősorban a kontakt készítmények áztatás-szerű használata állíthatja meg a fertőzés továbbterjedését. A kontakt szerekhez társított felszívódó szereknek a további fertőzések kialakulásának megelőzésében van jelentősebb szerepük. A műveléssel is nagyon sokat tehetünk a lisztharmat kialakulásának és fellépésének visszaszorításában.

 


 

 

A sortávolság és a művelési rendszer alapvetően meghatározza a betegségek fellépésének lehetőségét. A jól művelt talajú, szélirányban, hegy-völgy irányban kialakított sorok, megfelelő térállás garancia a gyorsan felszáradó, kiválóan szellőző ültetvényre. Jó zöldmunkával még tovább csökkenthető a betegségek fellépésének valószínűsége.

 

 

 

A fürtök körüli zöldmunkák idejében való elvégzésének különösen nagy jelentősége van az idei évben. Erős a növekedés, így gyakori zöldmunkát igényel a szőlő. A jól zöldmunkázott ültetvényekben számíthatunk csak egészséges fürtökre.

 

 

 

A jól zöldmunkázott tőkék (baloldalon) és a nem idejében zöldmunkázott tőkék (jobboldalon) között jelentős különbség lesz a betegségek előfordulása tekintetében.

 

Az elmúlt hetekben tapasztalható erős UV-sugárzások miatt, több helyen, erős égési-perzselési tünetek keletkeztek a bogyókon. A zöldmunkákat úgy végezzük, hogy a fürtöket próbáljuk félárnyékban tartani. Az elkövetkező hetekben ezek a tünetek valószínűleg fokozódni fognak. Az erősen zöldmunkázott tőkéken a fürtök a napra kerülnek. A bogyókat érő erős sugárzás hatására a bogyók bőrszövete megperzselődik. Ennél is veszélyesebb, amikor a magig ható sugárzás a kis fejlődő magot károsítja. Ennek eredményeképp a mag károsodott része feletti bogyórész elhal, rászárad-rátöpped a magra, féloldalas bogyó keletkezik. Nemcsak termésveszteség, minőségromlás alakul ki, hanem majd az érés időszakában szürkepenész telephellyé is válhat ez a rész.

 

 

 

A túlterhelt tőkéken ebben az időszakban megjelenhetnek a tőkeelhalás (Eutypa, Stereum) tünetei. A terhelés csökkentésével, lombtrágyák folyamatos használatával megelőzhető a betegség fellépése. A tőke szakszerű, az első tüneteket megjelenésekor elvégzett, visszavágásával újra nevelhetjük a növényt.

 

 

 

A tarka szőlőmoly II. nemzedékének rajzása folyamatos. Szex-feromon csapdáink átlagosan 7 db-ot fogtak a héten. Ezzel párhuzamosan még az I. nemzedékű lárvák károsítása folyamatos. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. Az első nemzedékhez tartózó "öreg" lárvák, amelyek most a fő tömeget adják,  L5-ös stádiumban vannak a mostani időszakban.

 

Az utolsó fejlődési fokozatú lárvák egy része már bebábozódott. Ezekből a bábokból várható az erősebb, tömeges főrajzás kb. 8-10 nap múlva.

 

 

 

Permetezés hiányában a fürtöket a lárvák jelentősen károsíthatják. A mostani időszakban a kontakt szerek és a kitinszintézis-gátló készítmények használata is indokolt és megfelelő, bármelyik szertípust választhatjuk az eredményes védekezés érdekében.

 


 

Mind a gombaölő mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban hektáronként 400-450 liter víz körüli mennyiséggel lehet jó fedettséget elérni.

 

 

A szőlőtőkén a főhajtás és az azokon lévő levelek adják a termés fejlődéséhez az energiát. A levél tövénél, a hónaljhajtások tömeges megjelenésekor van az ideje a hónaljazásnak/kacsozásnak. A kacsokat még idejekorán kell le/ki-tördelni. Ugyanis azok az ágak termést nem hoznak, de a tőkétől az erőt és a terméstől a vizet elveszik. Elég, ha akkor távolítjuk el őket, míg azok kb. 30 cm-esek lesznek.

 

 

A gubacsatkák és a levélatkák ellen védekezzünk atkaölő szerrel, ahol szükséges. A kén folyamatos, minden permetezés alkalmával való, használata a kártételi küszöb közelében vagy az alatt tartja a károsító egyedszámát.

 

 

 

 

A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk kellő figyelmet. A gyomnövények levelein keresztül felszívódó hatóanyagú készítményekkel eredményesen tarthatjuk gyommentesen a szőlőt. A gyomnövények 15-25 cm-es fejlettségénél juttassuk ki az említett készítményeket. Évelő gyomnövények ellen a magasabb dózist javasolt kipermetezni, a gyomok intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások hossza eléri a 20-25 cm-t.

 

 

Apró szulák ellen közvetlen a szulák virágzását megelőző időszakban használhatjuk eredményesen a gyomirtószereket. A kijuttatáskor ügyeljünk arra, hogy a permetlé nem érheti a kultúrnövény zöld részeit, ezért elengedhetetlen a törzs és kordonkar tisztítás. A pótlásokat törzstakaróval védhetjük a gyomirtószertől.

 

 

A törzstisztításra fokozottan figyeljünk a glifozát tartalmú készítmények használatánál. A törzsön hagyott hajtásokon keresztül felszívódhatnak az ilyen hatóanyagú készítmények és a későbbiekben kárt okozhatnak a szőlőtőkéknek.

 

 

Több helyen, főleg a fehér fajtákon megjelentek a klorózis tünetei. A vashiányt a talaj levegőtlensége, a túlzottan meszes talaj, a gyors növekedés is elősegítheti. Lombtrágyák (Fitohorm 55 Fe, CsöppMix KáliVas) használatával vagy a talaj levegőtlenségének, tömörödöttségének megszüntetésével tudjuk javítani a rossz vasellátást.

 

 

 

 

Felhívás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

 

VÉDEKEZNI KELL A SZŐLŐ SÚLYOS BETEGSÉGÉT OKOZÓ FITOPLAZMÁT TERJESZTŐ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA LÁRVÁI ELLEN! A felderítések alapján több helyen megjelent a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó Candidatus Phytoplasma vitis (más néven Grapevine flavescence dorée, FD) fitoplazma vektora az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) L4-es fokozatú lárvája.

 

 

 

 L4-es lárva

 

A rendkívül veszélyes FD terjedése megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni eredményes védekezéssel. Erre legalkalmasabb időszak, amikor a lárvák elérték a harmadik, negyedik fejlődési fokozatot (L3-L4). Az online elérhető károsító monitoring rendszerben térképi felületen nyomon követhető az egyes lárva fokozatok észlelésének helyei, amely alapján a védekezések ütemezhetőek. A rendszer megtalálható:

 

https://karositomonitoring.nebih.gov.hu/Terkepek/AmerikaiSzolokabocaMap.aspx

 

Azokban a termő ültetvényekben, amelyekben az előző tenyészidőben kimutatták az amerikai szőlőkabóca jelenlétét, kifejezetten ajánlott a lárvák ellen védekezni a nagyobb fertőzésveszély miatt. A szaporítóanyag előállító területeken (törzsültetvények és faiskolák) a vektor elleni védekezés kötelező, függetlenül attól, hogy előfordul-e a kabóca a területen vagy sem.

 

A védekezésre több – a szőlőmolyok ellen is engedélyezett – rovarölő szer alkalmazható (pl. lambda-cihalotrin, deltametrin, alfa-cipermetrin, béta-ciflutrin, tiametoxam stb. hatóanyagú permetező szerek). Felhívjuk a termesztők figyelmét arra, hogy a klórpirifosz hatóanyagú rovarölő szerek már nem használhatók.

 

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról:

 

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat. Az amerikai szőlőkabóca tojás alakban, a tőke kétéves részén, a foszló kéreg alatt telel át. A lárvák kelése időjárástól függően elhúzódó, május közepétől egészen július első dekádjáig tarthat. Öt lárvastádium után az imágók az időjárás függvényében július elejétől–közepétől jelennek meg és egészen szeptember végéig, október elejéig, illetve a fagyokig megfigyelhetőek. A rajzáscsúcs időjárástól függően július vége–augusztus közepe közötti időszakra esik. Jelentős gazdasági kárt közvetett módon a karantén fitoplazma terjesztésével okoz. Fertőzött növényállományban a fiatal, L1-L2-es lárvák táplálkozásuk során már képesek felvenni a fitoplazmát. Az egyedek fertőzőképessége kb. 4-5 hét múlva alakul ki, bármilyen fejlődési stádiumban vannak is, és egész életük során fertőzőképesek maradnak.

 

A kórokozóval, az amerikai szőlőkabócával valamint a védekezéssel kapcsolatos információk elérhetők a NÉBIH alábbi honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/a-szolo-legpusztitobb-fitoplazmas-betegsege-az-aranyszinu-sargasag-grapevine-flavescence-doree-fd-

 

 

 

 A meteorológiai állomások által mért adatok  

 

 06.22 - 28.

 Heti átlaghőmérséklet (oC)

 Csapadékösszeg (mm)

 Szekszárd

21,2

2

 Iván-völgy

21,1

2

 Bati-kereszt      

21,0

3

 Kajmád   

21,0

1

 Görögszó  

21,3

2

 Bátaszék  

21,4

2

 Paks  

21,1

3

 Bonyhád     

20,9

4

 

Pénteken is megmarad az időjárás változékonysága, de emelkedik a hőmérséklet, és elsősorban zivatargócok alakulhatnak ki elszórt jelleggel az erősen változó felhőzet mellett. Élénk északnyugati szél fúj. Hétvégén a napsütés lesz jellemző, de még mérsékelt marad a nappali felmelegedés. Szombaton erős, vasárnap mérsékeltebb északi szél fúj. Túlnyomórészt csapadékmentes idő várható, de elvétve kialakulhat futó zápor, kisebb körzetet érintő zivatargóc. A jövő hét elején előreláthatólag derült, száraz, nyári idő alakul ki. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, hét közepére eléri várhatóan a +30 fokot. Növényvédelmi munkákat a héten csak körültekintéssel lehet biztonságosan végezni. A következő 7 napban Borvidékünkön 18 mm csapadék várható (Forrás: http://www.eumet.hu/).

 

A

ajánlata erre a hétre atkák ellen: Thiovit Jet, Vertimec Pro

molyok ellen: Karate Zeon 5 CS

kabócák ellen: Actara SC (virágzó gyomok nem lehetnek a kezelt területen), Karate Zeon 5 CS

lisztharmat ellen: Dynali, Topas 100 EC, Thiovit Jet

peronoszpóra ellen: Bravo 500, Ridomil Gold MZ 68 WG, Ridomil Gold Plus 42.5 WP, Pergado F, Neoram 37,5 WG

lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész ellen: Quadris Max

gyomok ellen: Medallon Prémium

 

A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.