Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2018.08.09.)

Kiadva: 2018.08.09. 12:00-kor.

Érvényes: 2018.08.16-ig.

Várható frissítés: 2018.08.16. 12:00-kor.

 

 

 

 

A Kékfrankos gyorsan érik. Három hét múlva, tekintettel a savak gyors bomlására, akár már szedésérett lehet. A Kékoprtó szüretét augusztus 18-20-körüli időpontra tervezik a gazdálkodók. A lisztharmat levélfertőzései továbbra is erősek. A gomba a téli áttelelő képleteit, a kazmotéciumokat, jelentős számban képezte és érlelte az utóbbi napokban. Ezért nemcsak a késői, de a korai fajtáknál is fontos a lombvédelem. Kénnel javasolt permetezni a lisztharmat ellen.

 


 

A peronoszpóra a fiatal lombozaton erősen felszaporodott. Védekezni kell ellene, mert a meleg időben előforduló záporok után jelentős lombveszteséget okoz. A betegség miatt csak részben megmaradó levelek nem tudják beérlelni az amúgy nagy mennyiségű termést, a szőlő így kényszerérett lesz. Az egészséges lombozatot egészen a szüretig fenn kell tartani. A réz használata javasolható.

 

 

 

Merlot, Kadarka és Cabernet esetében még mindenképpen használjunk felszívódó készítményeket peronoszpóra ellen.

 

 

 

 

 

A bortitisz mindenhol jelen van az érő szőlőfürtökön. Mindenképpen permetezzünk ellene. Nagyon sok a sérült, hibás bogyókat tartalmazó fürt. Ezek a bogyók a még egészséges fürtrészeket is megbetegíthetik.

 


 

A szőlőmolyok károsítása folyamatos. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. A szőlőmoly-lárvák L1-L2-es fejlettségűek. A mostani időszakban, a rovarölő szerek közül, a kitinszintézis gátló készítmények alkalmazhatók sikeresen a molyok lárvái ellen. A szürkepenész az erősen molyos szőlőben jelentős kárt tehet a nyár végi időszakban. Fontos tehát, hogy a mostani időszakban védekezzünk a kártevő ellen. Az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma, a Grapevine Flavescence dorée phytoplasmát terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezésekkel egymenetben a molyok ellen is védekezhetünk.

 


 

Több helyen találkozhatunk az atkák kártételével. Az eddig gyorsan növő lombozaton nem volt szembetűnő a kártételük, de a mostani időszakban jobban láthatóak a levéltünetek. Elsősorban a gubacsatkák felszaporodása észlelhető a lombozaton. Speciális atkaölő szerrel permetezzük meg a tőkéket vagy használjunk folyamatosan nagy adagú ként.

 

 

 

A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk kellő figyelmet. Ha az ültetvény újra kigyomosodott, a nyári kezelést glifozát tartalmú készítménnyel végezzük el. Több veszélyes gyom is újra „nekilendül” ebben az időszakban, ezért ezek irtására akkor kerüljön sor, amikor még 20-30 cm-nél nem nagyobbak. Később csak sok vesződséggel, többszöri kaszálás és az ezt követő újrahajtáskor elvégzett gyomirtás ad csak eredményt. A kijuttatáskor ügyeljünk arra, hogy a permetlé nem érheti a kultúrnövény zöld részeit, ezért elengedhetetlen a törzs és kordonkar tisztítás.

 


 

 

A túlterhelt tőkéken ebben az időszakban megjelenhetnek a tőkeelhalás (Eutypa, Stereum) tünetei. Jelenleg a betegség ellen nem ismert kémiai védekezési mód. A terhelés csökkentésével, lombtrágyák folyamatos használatával megelőzhető a betegség fellépése. A tőke szakszerű, az első tünetek megjelenésekor elvégzett, visszavágásával újra nevelhetjük a növényt. A kórokozó gombák eltömik testükkel a vízszállító edényeket, így a növény hirtelen lankad, fonnyad, majd gyorsan pusztul a barnulás feletti részen. Sokszor az egész tőkét érinti a száradás.

 

 

A sortávolság és a művelési rendszer alapvetően meghatározza a betegségek fellépésének lehetőségét. A jól művelt talajú, szélirányban, hegy-völgy irányban kialakított sorok, megfelelő térállás garancia a gyorsan felszáradó, kiválóan szellőző ültetvényre. Jó zöldmunkával még tovább csökkenthető a betegségek fellépésének valószínűsége.

 


 

A sűrű sortáv, az elmaradt zöldmunka és megkésett gyomirtás hatása napokban mérhető az ültetvény esőt követő felszáradása tekintetében. A jól karbantartott ültetvény esőt követően néhány órán belül felszárad. A gondozatlan, szűk térállású ültetvényekben ez a folyamat napokig eltarthat.

 

 

 


 

 

Mind a gombaölő mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban a minimum 500 liter víz/ha vízmennyiséggel történő permetezés a legeredményesebb.

 

 

 

 

Felhívás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

 

VÉDEKEZNI KELL A SZŐLŐ SÚLYOS BETEGSÉGÉT OKOZÓ FITOPLAZMÁT TERJESZTŐ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA ELLEN! A szőlőültetvényekben általánosan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó Candidatus Phytoplasma vitis (más néven Grapevine flavescence dorée, FD) fitoplazma vektora az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) kifejlett egyede.

 

 

 

Amerikai szőlőkabóca sárga ragacslapon

 

A rendkívül veszélyes FD terjedése megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni eredményes védekezéssel. Az online elérhető károsító monitoring rendszerben térképi felületen nyomon követhető az egyes fejlődési fokozatok észlelésének helyei, amely alapján a védekezések ütemezhetőek. A rendszer megtalálható:

 

https://karositomonitoring.nebih.gov.hu/Terkepek/AmerikaiSzolokabocaMap.aspx

 

Azokban a termő ültetvényekben, amelyekben az előző tenyészidőben kimutatták az amerikai szőlőkabóca jelenlétét, kifejezetten ajánlott a lárvák ellen védekezni a nagyobb fertőzésveszély miatt. A szaporítóanyag előállító területeken (törzsültetvények és faiskolák) a vektor elleni védekezés kötelező, függetlenül attól, hogy előfordul-e a kabóca a területen vagy sem.

 

A védekezésre több – a szőlőmolyok ellen is engedélyezett – rovarölő szer alkalmazható (pl. lambda-cihalotrin, deltametrin, alfa-cipermetrin, béta-ciflutrin, tiametoxam stb. hatóanyagú permetező szerek). Felhívjuk a termesztők figyelmét arra, hogy a klórpirifosz hatóanyagú rovarölő szerek már nem használhatók.

 

Minden esetben nézzük át az engedélyokirat előírásait, mert ezek bizonyos korlátozásokat írhatnak elő az egyes készítmények alkalmazásakor. Legfőképpen a méhek védelmére figyeljünk. Egyes készítmények csak méhkímélő technológiával juttathatók ki.

 

A permetezések tervezésekor a gazdálkodónak szigorúan be kell tartania a törvényi előírásokat (43/2010.(IV.23.) FVM rendelet 15.§.), mely szerint méhekre kifejezetten veszélyes (kockázatos) készítménnyel virágzó növényállomány (ide értendő a nem virágzó kultúrában előforduló virágzó gyomok is) kezelése tilos!

 

Méhekre mérsékelten veszélyes (kockázatos) szereket csak az engedélyokiratba foglalt kiegészítés birtokában, a méhkímélő technológia pontos alkalmazásával szabad kijuttatni!

 

Méhkímélő technológia: a kezelés csak a csillagászati napnyugta előtt 1 órával kezdhető meg és még aznap 23.00 óráig be kell fejezni. Amennyiben a méhek a megjelölt időszakban még a virágzó növényállományt látogatják, a permetezés nem kezdhető meg! Szigorúan tilos a permetezést a hajnali, vagy reggeli órákra időzíteni (befejezni).

 

Ha a kezelendő szőlőterület szomszédságában virágzó kultúrnövény (pl. napraforgó) van, a permetezés szintén nem végezhető. A méhek kímélése érdekében a gazdálkodó és a közelbe települt méhész között tájékoztató kapcsolat felvétel indokolt.

 

A környezetkímélő, integrált növényvédelem legfontosabb követelménye a méhek védelme. A károkozó termelőket a kártérítési felelősség mellett növényvédelmi bírság is sújtja, ezért mindenki törekedjen a szakszerű védekezések megvalósítására (szeles időben ne permetezzünk, lehetőleg az esti órákban szórjuk ki az engedélyezett készítményeket (az engedélyezett dózisban).

 

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról:

 

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat. Az amerikai szőlőkabóca tojás alakban, a tőke kétéves részén, a foszló kéreg alatt telel át. A lárvák kelése időjárástól függően elhúzódó, május közepétől egészen július első dekádjáig tarthat. Öt lárvastádium után az imágók az időjárás függvényében július elejétől–közepétől jelennek meg és egészen szeptember végéig, október elejéig, illetve a fagyokig megfigyelhetőek. A rajzáscsúcs időjárástól függően július vége–augusztus közepe közötti időszakra esik. Jelentős gazdasági kárt közvetett módon a karantén fitoplazma terjesztésével okoz. Fertőzött növényállományban a fiatal, L1-L2-es lárvák táplálkozásuk során már képesek felvenni a fitoplazmát. Az egyedek fertőzőképessége kb. 4-5 hét múlva alakul ki, bármilyen fejlődési stádiumban vannak is, és egész életük során fertőzőképesek maradnak.

 

A kórokozóval, az amerikai szőlőkabócával valamint a védekezéssel kapcsolatos információk elérhetők a NÉBIH alábbi honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/a-szolo-legpusztitobb-fitoplazmas-betegsege-az-aranyszinu-sargasag-grapevine-flavescence-doree-fd-

 

Aki igénybe szeretné venni a szőlőkabóca elleni védekezéshez a vissza nem térítendő támogatást, annak most aktuális teendő: a támogatási kérelem leadása augusztus 1-15-ig lehetséges a megyei KH Növény- és Talajvédelmi Osztályának.

 

Az amerikai szőlőkabóca mellett egyre több termelőnél előfordulnak a borvidéken az amerikai lepkekabóca által okozott tünetek. Feltűnő ismertető jele az időnként igen nagy mennyiségű fehér, vattaszerű viaszváladék, melynek védelmében a lárvák és nimfák fejlődnek. Ezt a fehér váladékot már május végétől gyakran láthatjuk a tápnövényei levelén, szárán. A kifejlett lepkekabócák (5-8 mm nagyságúak) júliustól már megfigyelhetők, repülni is képesek, így könnyen és gyorsan terjednek. Tojásai a fás szárú tápnövények kérgén vészelik át a telet. Háztetőszerűen összecsukott szürkésfehér, viaszporral borított, ezüstös szárnyai és sárga szemei könnyen felismerhetővé teszik. A növényeken pattanva közlekedik. A növények levélfonákán, sarjhajtásokon végzett szívogatás következtében ragacsos mézharmatot ürít, melyen fekete korompenész telepszik meg. Leggyakrabban károsított növényfajok a fafélék, de közel 100 tápnövénye között gyümölcsfák és a szőlő is szerepelnek. Védekezési lehetőségként az olajos készítményekkel történő, tél végi lemosó permetezés gyéríti az áttelelő tojásokat. A már kifejlett állat ellen lehet kontakt hatású, de célszerűbb felszívódó szereket használni, vagy kombinálni a kettőt, a kezeléseket pedig ismételni is szükséges. A felszívódóak közül a tiametoxam hatóanyag (Actara SC) kiemelkedően hatékony ezen kabócafaj minden fejlődési alakja ellen is.

 


 

 Amerikai lepkekabóca

 

 

 A meteorológiai állomások által mért adatok  

 

 08.02 - 09.

 Heti átlaghőmérséklet (oC)

 Csapadékösszeg (mm)

 Szekszárd

24,6

12

 Iván-völgy

24,3

10

 Bati-kereszt      

24,2

12

 Kajmád   

24,4

9

 Görögszó  

24,7

16

 Bátaszék  

24,7

14

 Paks  

24,1

12

 Bonyhád     

24,3

9

 

Péntek este egy hidegfront éri el térségünket, és nyugat felől egyre többfelé lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. Szombaton átmenetileg felhősebb időre van kilátás, helyenként záporesővel, zivatarral. Vasárnap, hétfőn előreláthatólag visszatér a hőség, sok napsütéssel. Csapadék ezen a két napon nem valószínű, bár az előrejelzés bizonytalansága ebben az időintervallumban már nagy. Növényvédelmi munkákat a héten biztonságosan lehet végezni. A következő 7 napban Borvidékünkön 5 mm csapadék várható (Forrás: http://www.eumet.hu/).

 


 

 

A

ajánlata erre a hétre atkák ellen: Thiovit Jet, Vertimec Pro

molyok ellen: Karate Zeon 5 CS, Affirm, Luzindo

kabócák ellen: Actara SC, Karate Zeon 5 CS, Luzindo

lisztharmat ellen: Dynali, Topas 100 EC, Thiovit Jet

peronoszpóra ellen: Bravo 500, Ridomil Gold MZ 68 WG, Ridomil Gold Plus 42,5 WP, Pergado F, Neoram 37,5 WG

lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész ellen: Quadris, Quadris Max

szürkepenész ellen: Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Quadris

gyomok ellen: Medallon Prémium

 

 

A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.